Hoppa direkt till innehåll
NIVO ska tillgängliggöra den kunskap och
erfarenhet som finns bland medlemmarna

Varför behövs ett nationellt forum för innovationsstödjare?

Nivo ska göra våra medlemmars kunskap och erfarenhet mer tillgängliga för idébärare, slutanvändare, näringsliv och andra innovationsaktörer.
Vad gör Nivo?
  • Nivo ska främja samverkan mellan offentligt finansierade innovationsstödjande verksamheter inom vård, hälsa och omsorg.
  • Nivo ska göra våra medlemmars kunskap och erfarenhet mer tillgängliga för idébärare, slutanvändare, näringsliv och andra innovationsaktörer.
  • Nivo ska vara en samtalspart med SKR, Vinnova, akademin, näringsliv och branschorganisationer.
Arbetet ska präglas av öppenhet, samarbete genom erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.
Vi söker medlemmar som är öppna för att dela med sig av sina kunskaper och vill utveckla det offentligt finansierade stödsystemet för innovation.
Via Nivo ska innovatörer kunna knyta värdefulla kontakter, få råd och stöd gällande olika delar av innovationsprocessen.