Kontakt

Om du har frågor kring Nivo så är du välkommen att kontakta vår faciliterare.
Uppdraget roterar mellan medlemmarna och för 2019 är det Välfärd & Hälsa/Västerås Science Park som bär ansvaret.
Par_Beskuren
Pär Börell
Samordnare Välfärd & Hälsa
Västerås Science Park AB
Telefon: 021-490 02 68
E-post: