I Nivos forum samlas olika innovationsstödjande aktörer
för att stödja utvecklingen inom vård, hälsa och omsorg
Kontakt

Om du har frågor kring Nivo så är du välkommen att kontakta vår faciliterare.
Uppdraget roterar mellan medlemmarna och för 2019 är det Välfärd & Hälsa/Västerås Science Park som bär ansvaret.
Par_Beskuren
Pär Börell
Samordnare Välfärd & Hälsa
Västerås Science Park AB
Telefon: 021-490 02 68
E-post:
#inlineditbutton