Kontakt

Om du har du frågor kring Nivo så är du välkommen att kontakta vår faciliterare.
Uppdraget roterar mellan medlemmarna och för 2018 är det Region Örebro län som bär ansvaret.
Helene_selfie
Helene Samuelsson
Projektledare Innovationsslussen
Regional utveckling, Näringslivsutveckling, Region Örebro län
Telefon: 019-602 63 53
E-post: