Hoppa direkt till innehåll
NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg

Västmanlands län

SAMVERKAN FÖR ETT EFFEKTIVT INNOVATIONSSTÖD
Den demografiska utvecklingen visar att vår omvärld kommer att bestå av allt fler äldre människor, vilket bland annat leder till en ökad efterfrågan av arbetskraft inom vård och omsorg. Ökade vård och omsorgsbehov leder också till en ökad efterfrågan av nya produkter och tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar för personal, och som ökar tryggheten och säkerheten för vård- och omsorgstagare. Denna utveckling innebär ett ökat behov av att stödja utvecklingsarbetet av nya produkter och tjänster inom dessa områden.
Region Västmanland har en uttalad näringslivsstrategi att satsa på idégenerering och på utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster som kan bidra till en förbättrad vård och omsorg.
För att bidra till att vård och omsorg får tillgång till fler nytto- och värdeskapande produkter och tjänster, har länets innovationsaktörer bildat ett nätverk för innovationsrådgivning. Detta nätverk har i sin tur utvecklat en gemensam innovationsrådgivningsmodell, anpassad för välfärds-, hälso- och medicinteknikbranschen.
Den branschanpassade innovationsrådgivningsmodellen underlättar arbetet för såväl idébärare som för innovationsrådgivare, då det tydligt framgår vad som behöver göras i de olika stegen från idé till kommersialisering. Rådgivningen genomsyras av stöd till utvecklingen av behovsprövade produkter/tjänster, det vill säga lösningar som baseras på ett behov inom vård och omsorg så att lösningarna snabbare och resurseffektivare skapar nytta och når framgångsrik kommersialisering.
Till höger finns mer information om aktörerna som ingår i nätverket för innovationsrådgivning.