NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Västerbottens län

Region Västerbotten har många aktörer som stödjer utvecklingen av nya tjänster/produkter inom vård, hälsa & omsorg.
Region_Vasterbotten
INNOVATION & FORSKNINGSANSLAG
Innovation & forskningsanslag arbetar med innovatörer inom vård & omsorg samt företag som vill ingå partnerskap eller testa sina idéer.

Umea_Biotech
UMEÅ BIOTECH INCUBATOR, UBI
Umeå Biotech Incubator har fokus på biomedicin och diagnostik.

Umea_Universitet_Holding
UMEÅ UNIVERSITET HOLDING
Umeå universitet Holding ansvarar för universitetets Innovationskontor. Detta fungerar som ett stöd till forskare, lärare och studenter i frågor kring nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat och andra idéer med högt kunskapsinnehåll.

uminova_innovation_logo
UMINOVA INNOVATION
Uminova Innovation är en inkubator med fokus på tech inom områden som exempelvis IT, cleantech, medtech, digital health och welltech.
#inlineditbutton