Hoppa direkt till innehåll
NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg

Västerbottens län

Region Västerbotten har många aktörer som stödjer utvecklingen av nya tjänster/produkter inom vård, hälsa & omsorg.
INNOVATION & FORSKNINGSANSLAG
Innovation & forskningsanslag arbetar med innovatörer inom vård & omsorg samt företag som vill ingå partnerskap eller testa sina idéer.

UMEÅ BIOTECH INCUBATOR, UBI
Umeå Biotech Incubator har fokus på biomedicin och diagnostik.

UMEÅ UNIVERSITET HOLDING
Umeå universitet Holding ansvarar för universitetets Innovationskontor. Detta fungerar som ett stöd till forskare, lärare och studenter i frågor kring nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat och andra idéer med högt kunskapsinnehåll.

UMINOVA INNOVATION
Uminova Innovation är en inkubator med fokus på tech inom områden som exempelvis IT, cleantech, medtech, digital health och welltech.