Hoppa direkt till innehåll

RUVeS - Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad

Målet för RUVeS-projektet är att analysera och utveckla en modell som pekar på avgörande steg för en fungerande ehälsomarknad, en marknad som tillgodoser en mångfald av aktörer och kvalitetssäkrade produkter och där ehälsoföretag oavsett storlek ges möjlighet att konkurrera på lika villkor.
RUVeS-projektet är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet. Projektägare är eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet.