Hoppa direkt till innehåll
NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg

Region Västmanland Innovation

Region Västmanland Innovation vänder sig till alla som har en idé inom våra verksamhetsområden. I Testmiljön hjälper vi till att utforma och utföra testuppdrag utifrån idén.
Ett vanligt uppdrag hos oss är skräddarsydda fokusgrupper. Vi arrangerar då möten där personal från regionen är med som experter. Att få relevanta synpunkter tidigt i idéutvecklingen är viktigt inför nästa steg i utvecklingen av din idé.
En produkt eller tjänst som ska användas i vården behöver oftast testas i miljön där den är tänkt att användas. Vi förmedlar kontakter och samordnar genomförandet av tester i våra verksamheter i Region Västmanland.
Vi kan även knyta kontakter inför kliniska prövningar. Vi samarbetar främst med CIFU-forskning inom Region Västmanland och Mälardalens Högskola.