Nivo är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Region Västmanland Innovation

Region Västmanland Innovation vänder sig till alla som har en idé inom våra verksamhetsområden. I Testmiljön hjälper vi till att utforma och utföra testuppdrag utifrån idén.
Ett vanligt uppdrag hos oss är skräddarsydda fokusgrupper. Vi arrangerar då möten där personal från regionen är med som experter. Att få relevanta synpunkter tidigt i idéutvecklingen är viktigt inför nästa steg i utvecklingen av din idé.
En produkt eller tjänst som ska användas i vården behöver oftast testas i miljön där den är tänkt att användas. Vi förmedlar kontakter och samordnar genomförandet av tester i våra verksamheter i Region Västmanland.
Vi kan även knyta kontakter inför kliniska prövningar. Vi samarbetar främst med Centrum för klinisk forskning i Västerås och Mälardalens Högskola.
Region_Vastmanland_1416015241
Kontakt

021-17 37 45

Västmanlands sjukhus Västerås
Ingång 29
721 89 Västerås
#inlineditbutton