Hoppa direkt till innehåll
NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg

Skåne län

INNOVATION SKÅNE
Vi är Region Skånes innovationsbolag och tillsammans med privata och offentliga aktörer vägleder och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Vi gör det inom innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov.