NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Skåne län

INNOVATION SKÅNE
Innovation Skåne bidrar till tillväxt och utveckling av välfärdstjänster genom affärsrådgivning, projektledning och samarbeten kring innovation.
Genom att erbjuda professionell affärsrådgivning stöttar vi nya entreprenörer och innovatörer i alla branscher, i deras strävan att bli internationellt framgångsrika snabbväxare.
Vi har också innovationsrådgivare som hjälper anställda i Region Skåne att utveckla de idéer som kan förbättra effektiviteten och kvaliteten i den egna verksamheten, eller att starta egna kliniker.
Kliniker inom Region Skåne, som är intresserade av förändrade strukturer och arbetssätt i organisationen, kan få vår hjälp att initiera och leda förbättringsprojekt i vården.