Hoppa direkt till innehåll
NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg

Östergötlands län

TEST OCH INNOVATION
Test och innovation erbjuder professionellt stöd vid utveckling av innovationer inom hälso- och sjukvård. Enheten riktar sig till företag, forskare, patienter, närstående samt till medarbetare och verksamheter i Region Östergötland.
Test och innovation erbjuder kompetens inom test/utvärdering, vård, medicinsk teknik, IT, innovationsledning och innovativa metoder. Enhetens mål är att fler idéer ska utvecklas och användas.
Hos Test och innovation finns bland annat simulerade vårdmiljöer, medicinska simulatorer och IT-miljöer. De kan underlätta utveckling och test av produkter och tjänster innan dessa provas i verksamheterna.
Som företag kan ni få stöd med att testa och utveckla innovationer i nära samarbete med vårdens olika yrkesgrupper.
Som patient eller närstående är ditt perspektiv viktigt för att forma framtidens vårdtjänster och produkter. Test och innovation kan stötta dig som vill utveckla din idé.
Som forskare kan du få stöd om det i ditt forskningsprojekt eller i din studie ingår teknik eller tjänster som behöver testas mot vårdens system eller produkter.