NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Örebro län

Vi stödjer innovation genom operativa stödfunktioner och genom att öka kunskapen om innovationsarbete i vård och omsorgsmiljöer. Vi ger ett skräddarsytt stöd till den idé som skapar nytta för vården, samhället och medborgarna.
Genom aktiv samverkan med andra aktörer maximeras effekterna av stödet och gör det tillgängligt för din idé.