NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Norrbottens län

IDÉPLATS.SE
idéplats.se vänder sig till privatpersoner, regionanställda, kommunanställda, företagare eller forskare i Norrbotten som har en idé som kan utveckla hälso- och sjukvården.
Idéplats.se drivs av Utvecklingsavdelningen inom Region Norrbotten och är ett led i det gemensamma utvecklingsarbetet av hälso- och sjukvården och en attraktiv region tillsammans med befolkningen och verksamma aktörer i länet.

Den som har en idé kan få kostnadsfri hjälp med rådgivning, idéprövning och test utan krav på kommersialisering eller företagande.

På idéplats.se samlar vi också på idéer, lösningar, behov och problem utan idéägaranspråk. En öppen idé kan även vara en idé som vi arbetat klart med.