Hoppa direkt till innehåll

Pilotprojekt om införande av välfärdsteknik visar positivt resultat

Under två och en halv månad var Ätranhemmet med i ett pilotprojekt där de fick testa motoriserade draglakan. Mattias Törngren, projektledare på planeringscenter för individuell omsorg (PIO), förklarade vid projektstart att det var ett vändhjälpmedel för en mjukare vändning för brukaren, och ett skonsammare arbetssätt för personalen. Nu har en utvärdering gjorts på hjälpmedlet.