Hoppa direkt till innehåll
NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg

Testbädden MISTEL, Västerås stad

I samverkan med VINNOVA har Västerås stad etablerat MISTEL, som är en testbädd för innovationer inom äldreomsorgen. En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer.
MISTEL är öppen för innovationer som bidrar till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning upplever välbefinnande och får ett självständigt liv. Testbädden är också öppen för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst, men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning.
MISTEL erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunala vården och omsorgen. Genom att köpa tjänsten får innovatören möjlighet att stämma av sin innovation eller sin idé direkt med den tänkte användaren. MISTEL vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.
Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i processen. Fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är emellertid en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer; hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden, till exempel på ett servicehus eller i en gruppbostad.