Hoppa direkt till innehåll
NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg

Mälardalens universitet

Forskningen vid Mälardalens universitet (MDU) leder till nödvändig kunskap och utveckling för svensk industri och välfärd. Större delen av forskningen bedrivs i gemensamma forskningsprojekt med näringsliv och offentlig sektor.
MDU bedriver forskning inom flertalet teknikområden. Forskningen inom Medicin- och hälsoteknik innefattar utveckling av nya system och metoder för att med teknikens hjälp kunna diagnostisera, övervaka, behandla, lindra och förebygga sjukdom och främja hälsa, samt diagnostisera, övervaka, behandla, lindra och kompensera en skada eller funktionsnedsättning.
Inom inriktningen Hälsa och välfärd bedrivs forskning inom Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa, Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer, samt Hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv, exempelvis hur välfärdsteknik påverkar äldres ensamhet.
MDU kan inom ramen för forskningsprojekt i samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor, på vetenskaplig grund, utföra funktionstester som behövs i den tekniska filen inför CE-märkning och utföra vetenskapliga utvärderingar inför kommersialisering av produkters förmåga att skapa värde och nytta för användarna.