Nivo är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Mälardalens högskola

Mälardalens högskolas (MDH) forskning leder till nödvändig kunskap och utveck­ling för svensk industri och välfärd. Större delen av forskningen bedrivs i gemensamma forskningsprojekt med näringsliv och offentlig sektor.
MDH bedriver forskning inom flertalet teknikområden. Inom inriktningen In­byggda system återfinns forskning inom medicinsk teknik, där nya tekniska lös­­ningar tas fram för framtidens vård och hälsa. Kärnområden är sensor­system, signalbehandling och beslutsstöd.
Inom inriktningen Hälsa och välfärd bedrivs forskning inom Hållbart arbetsliv, Livsstil och hälsa, Personcentrerad vård och social omsorg, samt Hälso- och välfärdsteknik. Forskningen om välfärdsteknik har ett tydligt användarperspektiv, som till exempel hur välfärds­teknik påverkar äldres ensamhet.
MDH kan på vetenskaplig grund utföra funktionstester som behövs i den tekniska filen inför CE-märkning och utföra vetenskapliga utvärderingar inför kommersialisering av produkters förmåga att skapa värde och nytta för användarna.
MDH kan på vetenskaplig grund utföra funktionstester som behövs i den tekniska filen inför CE-märkning och utföra vetenskapliga utvärderingar inför kommersialisering av produkters förmåga att skapa värde och nytta för användarna.
Malardalens_hogskola_Logosvg
Kontakt
www.mdh.se

Mia Folke


Mälardalens högskola
Box 883, 721 23 Västerås
Tel: 021-10 13 00
#inlineditbutton