Kronobergs län

LINNÉUNIVERSITETET

Innovationskontor Fyrklövern
Stöttar ny forskning hela vägen från formuleringsfasen till start av bolag, utveckling av ny forskning eller utbildning, eller licensiering. Det betyder att vi också har ett väletablerat samarbete med andra aktörer i både de regionala och nationella innovationssystemen. Vi arbetar också med att förändra attityder, inspirera, utbilda och sprida kunskap – inom alla ämnesområden.
Linneuniversitetet2
Kontakt
Martina Lago
Innovationsrådgivare
0480-44 60 62


Linnéuniversitetet
Box 451
351 06 Växjö