NIVO är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Jönköpings län