Nivo är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Jönköpings län

VISAM ARENA
VISAM Arena (Välfärdsteknik, Innovation, Samverkan, Affärer och Medicinteknik) är en ny samverkansarena och mötesplats mellan vård och omsorg samt forskning och näringsliv i Jönköpings län.
VISAM Arena finns till för alla, både yrkessamma och privatpersoner, som har en idé till att utveckla vård och omsorg. VISAM Arena är ett projekt i samarbete med Almi, Region Jönköpings län, de tretton kommunerna i Jönköpings län, Jönköping University, Tillväxtverket och EU. VISAM Arena stöttar alla som har en god idé och som kan göra nytta inom vård och omsorg. Din idé lämnas in i vår idéportal på visamarena.se. Dina idéer hålls alltid hemliga och vi i projektet erbjuder kunskap, kontakter och resurser.
I VISAM Arenas idéportal kan samtliga idéer inom vård och omsorg lämnas in, exempelvis inom hjälpmedel, digitala verktyg, diagnos och behandling, egenvård m.m. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst, men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning.
Efter att idén har beskrivits och lämnats in ser en verifieringsgrupp över idén och dess potential. Idén verifieras och om potential finns utifrån att det finns behov, nytta och en målgrupp görs en undersökning kring huruvida idén är unik, om det finns en marknad och en affärsmöjlighet. Idén går i så fall sedan vidare till en idéverkstad där användare och experter granskar, analyserar och uttalar sig om idén. Efter dessa steg får idén ett verifieringsutlåtande och en handlingsplan för fortsatt utveckling. Idén slussas därefter vidare till rätt utvecklingsfas, företag m.m.
Visam_arena_logo
Kontakt
visamarena.se

Projektledare Helen Ljunggren

070-223 10 26

Almi Företagspartner Jönköping AB
Klubbhusgatan 13
553 03 Jönköping
#inlineditbutton