Hoppa direkt till innehåll

Hallands län

Leap for Life
Leap for Life är Hallands gemensamma satsning på Connected Health. Det är ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad, alla halländska kommuner och regionens näringsliv i vår gemensamma strävan att förändra och utveckla framtidens vård.
I Halland har det länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Högskolan i Halmstad har byggt upp ett starkt centrum kring AI och maskininlärning och Region Halland har etablerat en nationellt ledande position inom informationsdriven vård. Detta har uppnåtts genom effektiv samverkan, fokusering av resurser och etablering av starka internationella nätverk.
Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – som behövs för att gemensamt driva Hallands unika satsning på Connected Health. Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet in framtidens vård och omsorg.