Hallands län

HÄLSOTEKNIKCENTRUM HALLAND

Morgondagens hälsoinnovationer skapas tillsammans
Kärnan i Hälsoteknikcentrum Hallands verksamhet är att skapa innovationer tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår organisation binder samman Högskolan i Halmstad med de halländska kommunerna och Region Halland i en effektiv samverkansmiljö. Hälsoteknikcentrum Halland har i 10 år hjälpt entreprenörer och företag i utvecklandet av innovationer inom hälsoteknikområdet.
Genom vår verksamhet vill vi stärka banden till näringslivet. Vi vill vara en arena för innovativa möten som naturligt kopplar samman näringsliv, akademi, forskning och aktörer inom innovationssystemet med fokus på innovation, tillväxt och affärsutveckling. Vi vänder oss till alla företag och entreprenörer som brinner för att utveckla vård och omsorg på ett eller annat sätt. Med Hälsoteknikcentrum Hallands övriga tjänsteutbud är vi en stark partner till dessa företag.
Samverkansarena där alla är viktiga
Vi är den neutrala mötesplatsen där vård och omsorg möter näringsliv, akademi och civilsamhälle. Vi har direkta kontaktvägar in i vård och omsorg tack vare kommunkoordinatorer för varje kommun samt regionkoordinatorer, som vi arbetar med varje vecka.
Vi vill inkludera alla
Vi arbetar aktivt med normkritik och jämställdhet i alla våra projekt. Värdegrunden Everyone included TM löper som en röd tråd genom allt vårt arbete. Den modellen syftar till att alla röster är viktiga när framtidens vård skapas. Individen ska känna sig sedd, trygg och delaktig.