Nivo är ett nationellt forum för innovationsstödjare
inom vård, hälsa och omsorg
Återblick Nivos konferens i Örebro den 13-14 mars

Ett regnigt Örebro tog emot ett 40 tal deltagare från Sveriges innovationsstödssystem, för att ge Nivo en nystart och diskutera innovationsfrågor inom vård och omsorg.
NIVO_13-14_mars_Orebro
Läs mer om vad som hände på konferensen i bifogat dokument!
#inlineditbutton