Hoppa direkt till innehåll

Årets NIVO-konferens

Den 27-28 mars genomfördes årets NIVO-konferens i Västerås. NIVO står för Nationellt forum för innovationsstödjare inom vård och omsorg. Närmare 50 personer från 16 län deltog i konferensen, där syftet var att dela med sig av sina kunskaper samt utveckla samverkan. Under konferensen genomfördes 16 kortare seminarier inom områdena lärande workshops, erfarenhetsdelning och utmaningar. Efter två intensiva dagar lämnade deltagarna konferensen med en mängd nya kontakter och verktyg som förhoppningsvis kommer att bidra till konkret nytta i det innovationsstödjande arbetet!
Vad deltagarna hade för förväntningar på konferensen och vad de tycker att den faktiskt levererade, framkom genom ett antal frågor som konferensens moderator Johnny Sundin ställde. Svaren lämnades via Mentimeter:
Vi som denna gång arrangerade konferensen säger varmt tack för ert deltagande och för två givande dagar där alla bidrog!
På återseende!
Pär Börell, Välfärd & Hälsa, Västerås Science Park
Karin Hedberg, MISTEL, Västerås stad
Elisabeth Kjellin, MISTEL, Västerås stad
Annika Kärnsund, Region Västmanland Innovation
Mattias Derneborg, Region Västmanland Innovation


PRESENTATIONER
2019-03-27
Lärande workshops
Breddinförande av ny teknik
Ann-Sophie Gustafsson, Karlstads kommun
Branschanpassad innovationsrådgivningsprocess
Tom Andersell, Region Örebro län
Idégenerering
Olle Hillborg, SLL Innovation
Från idé till kommersialisering
Låt idén bli flygfärdig. Stimulera-coacha-skapa

Lotta Nore och Nicklas Erlandsson, VISAM Arena, Jönköping
Erfarenhetsdelning
Customer Journey ger ökad förståelse för innovatören
Mari Banck, Region Värmland
Innovationsledning
Eva Eriksson, Region Östergötland
Process som förverkligar vårdanställdas idéer
Anders Östergren, Innovation Skåne
Akademin - Forskning som leder till kommersialisering
Helena Jerregård och Christine Gustafsson, Mälardalens högskola
Industriellt partnerskap - Samverkan mellan startups och etablerade företag
Niklas Sikström, Ignite Sweden
2019-03-28
Utmaningar
Omvärldsbevakning — Vad finns och vad behövs?
Karin Hedberg, MISTEL, Västerås stad
CE-märkning - Flaskhals
Annika Kärnsund, Region Västmanland Innovation
Verifiering av behov
Kerstin Lindström, Region Norrbotten
Ökad patientinvolvering
Åsa Wallin, Swelife
Övriga presentationer
Hinder i innovationsprocessen — Hur kommer vi runt dem?
Hans Winberg, Leading Healthcare
Vad kan RISE och Medtech4Health erbjuda?
Mona Jonsson, RISE
Innovationsveckan 2019
Anette Olovborn, SKL