Hoppa direkt till innehåll
I NIVO:s forum samlas olika innovationsstödjande aktörer
för att stödja utvecklingen inom vård, hälsa och omsorg

Almi Mälardalen

INNOVATIONSRÅDGIVNING
Innovationsrådgivning för unika idéer som är nya eller väsentligt förbättrade mot
de lösningar som finns på marknaden idag, och som har affärspotential. Vi erbjuder
stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad
projektmodell.
Välkommen!