Välkommen till årets konferens för innovationsstödjare inom vård och omsorg!

Du som är anställd av en offentlig organisation för att jobba med olika former av innovationsstöd inom vård, hälsa och omsorg, inbjuds härmed till vårens Nivo-konferens.

Nivo forum för innovationsstödjare inom vård, hälsa och omsorg, se nivo.se finns till för att underlätta för dig i ditt viktiga arbete.

Konferensen är ett samarbete mellan ett flertal kommunala och regionala innovationsaktörer. Kännetecknande för en Nivo-konferens är att det är deltagarna som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Syftet är att alla ska lämna konferensen med nya verktyg och kontakter som kommer till konkret nytta i vars och ens innovationsstödjande arbete!

Moderator Johnny Sundin leder konferensen, vilken bland annat kommer att bestå av parallella workshops och gemensamma diskussioner kring angelägna ämnen. Ditt aktiva deltagande är viktigt!

Nedan hittar du hålltider och ett axplock ur programmet. Ett mer detaljerat program skickas ut senast en vecka innan konferensen.

Anmäl dig senast den 10 mars via länken nedan – antal deltagare är begränsat till 60 personer! Vidarebefordra också gärna denna inbjudan till de som du tror skulle ha nytta av att delta.

Vi ses!

En muntlig presentation av konferensen ►

Till anmälan ►

Kostnad 995 kronor/person inkl. fika, lunch och middag Anmälan Senast den 10 mars Kontakt Pär Börell 021-490 02 68


AXPLOCK UR PROGRAMMET

Onsdag 27 mars
10:45-16:45 Konferens
18:30-22:00 Middag

Lärande workshops
 • Breddinförande av ny teknik
 • Branschanpassad innovationsrådgivningsprocess
 • Idégenerering
 • Från idé till kommersialisering - Låt idén bli flygfärdig. Stimulera - Coacha - Skapa tillväxt.

Erfarenhetsdelning
 • Customer journey ger ökad förståelse för innovatören
 • Innovationsledning
 • Process som förverkligar vårdanställdas idéer
 • Akademin - Forskning som leder till kommersialisering
 • Industriellt partnerskap – Samverkan mellan startups och etablerade företag


Torsdag 28 mars
08:30-14:00

Utmaningar
 • Omvärldsbevakning – Vad finns och vad behövs?
 • CE-märkning – Flaskhals
 • Verifiering av behov
 • Ökad patientinvolvering

Hinder i innovationsprocessen
– Hur kommer vi runt dem?


Presentation av RISE och Medtech4Health
pdf Nivo-konferens_190327-28_Program.pdf
Storlek: 323 Kb

Anmäl dig till evenemanget

Kategori
PlatsAros Congress Center
OrtMunkgatan 7, Västerås
När2019-03-27 - 2019-03-28