calendar

Kalender

Varmt välkommen till vårens Nivo-konferens!

Du som är anställd av en offentlig organisation för att jobba med olika former av innovationsstöd inom vård, hälsa och omsorg, inbjuds härmed till vårens Nivo-konferens.

Nivo [nationellt forum för innovationsstödjare inom vård, hälsa och omsorg, se nivo.se] finns till för att underlätta för dig i ditt viktiga arbete.

Konferensen är ett samarbete mellan ett flertal kommunala och regionala innovationsaktörer. Kännetecknande för en Nivo-konferens är att det är deltagarna som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Syftet är att alla ska lämna konferensen med nya verktyg och kontakter som kommer till konkret nytta i vars och ens innovationsstödjande arbete!

Moderator Johnny Sundin leder konferensen, vilken bland annat kommer att bestå av parallella workshops, där du har möjlighet att delta i två, och gemensamma diskussioner kring angelägna ämnen. Ditt aktiva deltagande är viktigt!

Nedan hittar du hålltider och ett axplock ur programmet. Ett detaljerat program skickas ut till anmälda senast en vecka innan konferensen.

Anmäl dig via länken nedan – antalet deltagare är begränsat till 60 personer!

Vi ses!


En muntlig presentation av konferensen ►

Till anmälan ►


AXPLOCK UR PROGRAMMET

Onsdag 27 mars
10:45-17:00 Konferens
18:30-22:00 Middag

Lärande workshops
 • Breddinförande av ny teknik
 • Att arbeta med användbarhetsutvärdering
 • Branschanpassad innovationsrådgivningsprocess
 • Idégenerering
 • Från idé till kommersialisering

Erfarenhetsdelning
 • Customer journey ger ökad förståelse för innovatören
 • Innovationsledning
 • Bärarlösa idéer
 • Innovationsstöd inom kommun
 • Industriellt partnerskap – Samverkan mellan startups och etablerade företag


Torsdag 28 mars
08:30-14:00

Utmaningar
 • CE-märkning – Flaskhals
 • Verifiering av behov
 • Omvärldsbevakning – Hur gör vi?
 • Akademin – Forskning som leder till kommersialisering

Hinder i innovationsprocessen
– Hur kommer vi runt dem?

Kategori
PlatsAros Congress Center
OrtMunkgatan 7, Västerås
När27 mars 10:45 - 28 mars 14:00