NIVO är en plattform för utveckling av nya produkter och lösningar som gör livet
enklare, tryggare och värdigare för människor med olika vårdbehov. NIVO stödjer
fruktbara innovationer som effektiviserar och förbättrar för vård och omsorg.
Vi hjälper innovatörer att testa, producera och finansiera. NIVO samverkar med
företag och institutioner som stöttar innovationsutveckling. Vi samverkar med
hälsovården, kommuner och landsting.