Nivo (Nationellt forum för innovationsstödjare inom vård, hälsa och omsorg) är en plattform för oss som stödjer utvecklingen av nya produkter och lösningar som gör livet enklare, tryggare och värdigare för människor med olika vårdbehov. Vi stödjer innovationer som effektiviserar och förbättrar för vård och omsorg.
Nivos deltagare hjälper innovatörer att testa, producera och finansiera produkter. Nivo samverkar med hälsovården, kommuner, regioner/landsting samt företag och institutioner som stöttar utvecklingen av innovation.